Just nu har vi ökad distributionspåverkan p.g.a. distriktsomläggningar och fastighetsbox-leverans

Vi har för närvarande en ökad belastning på distributionen
vilket i vissa fall kan orsaka försenad eller utebliven leverans, vi beklagar
detta.

För närvarande sker en total översyn över vår distribution av tidningen. Vi genomför löpande distriktsomläggningar parallellt med utdelning till fastighetsbox, detta för att successivt effektivisera utdelningen liksom för att anpassa oss till en föränderlig marknad och en ökande digital efterfrågan.

Vår målsättning är att påverkan av distributionen för våra kunder skall bli så liten som möjligt och att eventuella förseningar skall vara lösta i de påverkade områdena i närtid från det att förändringen trätt i kraft.

Vill du veta mer om förändringarna vi genomför gällande fastighetsbox, klicka här.

Vill du reklamera utebliven tidning, klicka här.


Med vänlig hälsning


Bohusläningen Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.